Reklamácia a vrátenie

Reklamácia

Pri prevzatí zásielky prosím skontrolujte, či nie je Vaša zásielka niekde poškodená, pokiaľ prevezmete poškodenú zásielku, reklamácia sa na výrobok nevzťahuje.
 
Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenie. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Preto tovar po prevzatí skontrolujte. Záruka se vzťahuje iba na výrobné vady.

Postup pri reklamácii:

1.       informujte nás o reklamácii e-mailom, prípadne nám pošlite foto vady pre urýchlenie vybavenia reklamácie

2.       tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

3.       do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu

4.       doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.
V prípade dlhších reklamácií Vás budeme bezodkladne informovať o stave reklamácie.

Scroll